Föreningen

Tidskriften Hallyu drivs ideellt av en förening med samma namn. Föreningen grundades hösten 2014 och tog över ansvaret och driften av tidskriften från tidskriftens grundare och chefredaktör Elin Törnqvist. Anledningen till detta var att säkra att Hallyu lever vidare och är fortsatt oberoende.

Ideellt arbete

Med ideellt så menas att ingen av skribenterna, redaktörerna eller annan personal får betalt för sitt arbete och att tidskriftens intäkter oavkortat går till att driva tidskriften och inte ned i någon enskild individs ficka.

Våra intäckter

Vi får våra intäkter primärt genom annonsering på hemsidan,  medlemsavgifter och stödjande donationer från privatpersoner. Dessa går oavkortat till tidskriften och används för att bland annat betala vår hosting, fotografer med mera

Stödmedlem

Som stödmedlem är du medlem i föreningen men inte aktiv i redaktionen som exempelvis skribent. Medlemsavgiften är 200 SEK och går till att driva tidskriften, som exempelvis kostnader för webbhotell. Som stödmedlem har du inga krav att vara aktiv inom föreningen men åtnjuter samma rättigheter som alla medlemmar och stödjer tidskriften med din medlemsavgift. Du har möjligheten att påverka tidskriftens strategiska inriktning men inte den dagliga driften eller vilka artiklar som skrivs.

Medlemskap i föreningen kräver inte något svenskt medborgarskap och är öppet för alla oavsett kön, medborgarskap, religiös åskådning eller politisk åsikt.

Du kan ansöka om medlemskap i formuläret nedan. Du kommer därefter inom kort få en avi skickat till dig via e-post med information hur du betalar in medlemsavgiften på vårt postgiro.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av