Kärnvapen som ekonomisk utveckling?

Den 6-9 maj i år höll Koreas Arbetarparti (det officiella namnet på det styrande partiet i Nordkorea) kongress för första gången på 36 år. Där återvaldes Kim Jong-un som partiets ordförande och därmed också som landets ledare. Han fick även titlarna förste sekreterare i Koreas Arbetarparti, förste ordförande av Nationella Försvarskommissionen och Högste Befälhavare för Koreanska folkets Armé. Där fastslogs det att man håller fast vid landets kärnvapenprogram, men betonade att det endast kommer att användas om man angrips utifrån.

”Som en ansvarsfull kärnvapenstat kommer vår republik inte att använda kärnvapen om inte dess suveränitet inkräktas på av några aggressiva fientliga krafter med kärnvapen. DFRK kommer att troget uppfylla sin skyldighet om ickespridning och sträva efter global kärnvapennedrustning,” sa Kim Jong-un. Han lade även fram en femårsplan för att vitalisera det isolerade landets ekonomi.

I planen betonades ”Byongjin” som syftar till att använda kärnvapenprogrammet i symbios med ekonomisk utveckling och fortsätter därmed med linjen som hans far, landets tidigare ledare Kim Jong-il, etablerade där militären går först. Bland annat säger man sig vilja öka folkets levnadsstandard genom att öka tillgången till elektricitet, dock så framkom det inte i detalj hur det skulle gå till.

Sedan 90-talet, då landet började med programmet, så har man använt det hela som ett medel för att få gehör från omvärlden för sina krav och bryta landets isolering (i alla fall den del som inte är självvald). Man kan spekulera i om det är en ytterligare fokus på den typen av ”utpressningspolitik” som Kim Jong-un menar. Värt att notera är att Nordkorea har dragit sig ur det internationella ickespridningsavtalet.

”Koreas arbetarparti och DFRK:s regering kommer orubbligt att följa oberoendets, songuns och socialismens väg oavsett hur situationen och relationerna med grannländer må förändras, och spela en förtruppsroll som försvarare av oberoende och rättvisa i kampen för globalt oberoende.”

Samtidigt skärper omvärlden sina sanktioner mot Nordkorea för dess kärnvapenprogram, men ägarna av industrikomplexet Kaesong kräver att den sydkoreanska staten häver sin nedstängning av området, en handling som de hävdar att staten inte har någon laglig rätt till och som framförallt kostat mycket för Nordkorea då det är en av få tillgångar för landet till utländsk valuta.

Den 13:e juni rapporterade Yonhap att sju stycken sydkoreanska aktivister bötfälls av sydkoreanska staten för att, i hemlighet, ha initierat samtal med parter från Nordkorea.

Tillsammans ska de ha träffats i Kina för att diskutera ett gemensamt firande av 16-årsdagen av Kaesongs öppnande, som en markering för dess historiska roll och hopp om ländernas återförening. Man hade även planer på att tillsammans hålla ett gemensamt firande av 71 årsdagen sedan befrielsen från det japanska kolonialstyret. Aktivisterna ska tidigare i år ha ansökt om tillstånd för mötet men fick avslag från det statliga återföreningsministeriet.

Den sydkoreanska lagen säger att alla möten mellan landets medborgare och nordkoreaner (även om möte sker i tredje land) eller besök till Nordkorea, måste godkännas av staten. Straffet resulterade i böter på strax under 2 miljoner won (15 000 kronor) för varje enskild person. I och med nedstängningen av Kaesong har kontakten mellan länderna minskat tillsammans med det arv som president Kim Dae-jung etablerade under sin tid vid makten (1998-2003) med den så kallade ”solskenspolitiken” i ett försök att närma sig grannen i norr och på sikt etablera ett fredligt samexisterande mellan länderna på halvön. För den insatsen fick han senare Nobels fredspris.

Under Nordkoreas kongress fastslogs också vikten av återförening mellan länderna.

”Vi står för nationell återförening genom ett federalt recept och kommer att göra alla tänkbara ansträngningar för fred och återförening. Men om de sydkoreanska myndigheterna går in för krig och håller fast vid sitt orimliga ”enande av sociala system”, så kommer vi att gå ut i ett rättvist krig för att skoningslöst utplåna anti-återföreningskrafterna och uppnå den historiska nationella återförening som länge varit alla koreaners eftertraktade önskan.”

 

Veckor efter kongressen (25 maj) gjorde Nordkorea närmande till Sydkorea om att hålla bilaterala samtal angående en framtida återförening mellan länderna, något som Sydkorea avvisade med hänvisning till att man inte går med på samtal om Nordkorea inte drar tillbaka sitt pågående kärnvapenprogram och därmed är man åter i en ”standoff” utan synligt slut.

Samtidigt har Nordkorea, redan nu, slagits hårt av de sanktioner som omvärlden lagt tidigare i år, och man rapporterar nu om kraftåtgärder för att säkra födotillgången, bland annat genom att fler människor ska stationeras inom jordbruket och rekrytering av fler volontärer för att öka matproduktionen. Även en ökad mekanisering av jordbruket är att vänta för att åtgärda detta. Så det ser ut att bli svårt att förverkliga ambitionen om att höja befolkningens levnadsstandard den närmaste framtiden.

Den 29 juni hölls en uppföljning på kongressen där man bekräftade de beslut som tidigare tagits och under hela sommaren har vi sett fler provskjutningar av ballistiska robotar, varav tre störtade 60, respektive, 50 mil österut mot Japanska sjön vilket fördömts av omvärlden och förstärkt det redan spända läget i regionen. Nordkorea har hävdat att detta är svar på Sydkoreas och USA:s överenskommelse om utplacering av tungt luftartilleri i landet. Sydkorea valde i sin tur att svara med att hålla landets största artilleriövning någonsin den 20 augusti i år, nära gränsen DMZ, där 49 artilleribataljoner och sammanlagt 75 000 man deltog, som en kraftfull markering. Datumet var utvalt då det är årsdagen för skottlossningarna som skedde vid gränsen förra året efter att två sydkoreanska soldater skadats allvarligt vid en minattack. Nordkorea svarade med att Sydkorea ”kommer att få betala ett högt pris för denna provokation.” enligt landets officiella propagandasida Uriminzokkiri.

Onsdagen den 24:e augusti gjordes ännu en testskjutning från en nordkoreansk ubåt av en medeldistansrobot som också ska ha störtat 50 mil mot Japanska sjön. Om denna intensifiering är permanent eller endast kraftåtgärder mot omvärldens sanktioner och det rådande, spända, läget kvarstår att se, men den stämmer in på de beslut som kongressen fattade.

Källor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av