Bokläsandet minskar

En ny undersökning om läsvanor visar att drygt 65 % av vuxna koreaner läser minst en bok om året. Detta är en minskning med 6 % sedan senaste mätningen, och den lägsta siffran sedan man började föra statistik över bokläsning 1994.

Undersökningen är gjord av Ministry of Culture, Sports and Tourism, och genomfördes mellan oktober 2014 och september 2015. 5 000 vuxna och 3 000 ungdomar deltog i enkäten, som inte innefattar läsande av tidningar, serieböcker och läromedel.

Bland ungdomarna var andelen som läser minst en bok om året betydligt högre än hos de vuxna, nära 95 %. Detta är dock fortfarande 1,1 % mindre än i förra mätningen, som gjordes 2013.

Nästan 65 % av de vuxna uppgav att de hade dåligt samvete över att de inte läser tillräckligt mycket, och nämnde tidsbrist och bristande intresse som främsta orsaker. Bland ungdomarna var det knappt 52 % som hade dåligt samvete över sina läsvanor.

I genomsnitt läser koreanerna 9,1 böcker om året, och ägnar 22,8 minuter på vardagarna och 25,3 minuter på helgerna till detta.

De som uppgav att de läser böcker läste i genomsnitt mer än 14 böcker var, vilket är en ökning från 2013 då samma siffra var 12,9.

Källor: 1, 2

Susanna Karppinen

Moderedaktör

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av