Den förväntade livslängden ökar

Koreanska barn födda år 2014 förväntas leva mer än 82 år, visar en undersökning gjord av Statistics Korea. Skillnaden mellan könen har minskat under åren, men kvinnor förväntas fortfarande leva längre än män.

Sedan år 2004 har den förväntade livslängden bland koreaner ökat från 78 år till 82 år. Detta visar den stora undersökningen gjord av Statistics Korea. Mellan könen består skillnaden än, och män födda 2014 förväntas leva till 79 års ålder medan kvinnor förväntas leva till 85,5 års ålder.

Bland de 34 medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kom kvinnor födda 2014 på plats fyra gällande förväntad livslängd, medan män kom på sjuttonde plats. Båda könen ligger dock över snittet bland de 34 länderna, med kvinnor som förväntas leva 2,4 år längre än den genomsnittliga kvinnan och män som förväntas leva 1,2 år längre än den genomsnittliga mannen. Samtidigt ligger skillnaden mellan könens förväntade livslängd på 6,5 år, vilket är högre än OECD:s snitt på 5,2 år, och ligger oförändrad sedan år 2013.

”Däremot kan man se en trend att männen kommer i kapp kvinnorna beträffande den förväntade livslängden i Sydkorea” säger en presstalesman för Statistics Korea. Detta har att göra med att färre män avlider av lever-relaterade sjukdomar.

Att avlida av cancer har dock blivit vanligare. Risken att en man född 2014 avlider i cancer är 28,4 procent, vilket är en ökning på 0,3 procent från föregående år. Hos kvinnorna ligger procentökningen också på 0,3 år, och risken för de födda 2014 att avlida av cancer ligger på 16,9 procent.

Enligt undersökningen förväntas människor bosatta i Seoul och Gyeonggi Province leva längst, medan Ulsan och Gangwon Province ligger längst ner på listan. Detta har att göra med sjukvårdens tillgänglighet och inkomstklyftor, säger en presstalesman för Statistics Korea.

Källa: 12

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av