Mobbning på arbetsplatsen ett stort problem

Över hälften av alla koreanska arbetare har någon gång blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen. Framför allt kvinnor är mest utsatta, enligt undersökningar gjorda av Institutet för koreanska kvinnors utveckling.

Mobbning på arbetsplatsen är ett mycket stort problem i Korea där framför allt kvinnor utsätts för mobbning och sexuella trakasserier. Enligt undersökningar gjorda av Institutet för koreanska kvinnors utveckling år 2008 har 62,3 % av de koreanska arbetarna någon gång blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. I en undersökning från 2012 framkommer även att 45 % har varit vittne till en mobbningssituation på arbetsplatsen.

Experter menar att främst kvinnor som är anställda som visstidsanställda, så kallade contract workers, är extra utsatta för mobbning och sexuella trakasserier i jämförelse med deras manliga kollegor.

Koo Mi-young, forskare vid Insitutet för koreanska kvinnors utveckling (Korean Women’s Development Institute), menar att allmänhetens medvetenhet om vad arbetsplatsmobbning är och varför det är en kränkning mot de mänskliga rättigheterna är mycket dålig. Eftersom kvinnor generellt är mer utsatta för dessa typer av behandlingar borde det skapas en mer könsbaserad diskussion om mobbning på arbetsplatsen, sexuella trakasserier såväl som diskriminering.

Studier gjorda utomlands har länge visat på att mobbning på arbetsplatsen kan leda till en mängd sjukdomar som exempelvis post-traumatisk stress och depression. En studie gjord av den nationella kommunikationsföreningen i USA påvisar även att vittnen till dessa situationer påverkas negativt med ökad stress och en ständig ängslan.

År 2012 vann en före detta anställd vid en sydkoreansk bank en rättegång mot sin arbetsgivare och sina kollegor. Kvinnan hade blivit utsatt för kränkande behandling och mobbning när hon kom tillbaka till arbetsplatsen efter sin mammaledighet. Då hon återvände blev hon nedgraderad från sin tidigare position som bankkassörska till vaktmästare.

Kort därpå föll kvinnan in i djup depression och blev slutligen avskedad när hon inte återvände efter hennes sjukskrivning utgått. Rätten ansåg dock att kvinnan blivit kränkande behandlad och fastslog att hennes före detta arbetsgivare skulle betala 20 miljoner won (ca 160 000 kr) i skadestånd.

Ett lagförslag för att hantera arbetsplatsmobbning lades fram år 2013, men väntar fortfarande på granskning hos nationalförsamlingen i Korea.

Källa: 1

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av