Koreanska kvinnors inkomst mycket lägre än männens

Nya data från regeringen som offentliggjordes i torsdags visar att de sydkoreanska kvinnorna ligger långt under sina manliga kollegor i inkomst. Detta understryker det stora könsgapet i landets arbetsmarknad.

Kvinnor hade år 2013 i genomsnitt en årsinkomst på ungefär 21 miljoner won (ungefär 170 000 kr) vilket motsvarar endast 57,7 % av vad deras manliga kollegor tjänade, enlig uppgifterna redovisade av National Tax Service (NTS).

Sedan 2009 har kvinnornas inkomster förbättras med 21,4 %. Dock har även de manliga arbetarnas löner höjts med 22,3 % sedan 2009 och kvinnornas löneförbättring följer endast i spåren av den manliga höjningen.

De kvinnor som tjänade mest pengar var kvinnor anställda inom finans- och försäkringssektorn, med ett genomsnitt på 41 miljoner won (ca 348 000 kr). Åldersmässigt tjänade i genomsnitt kvinnor i 30-40 årsåldern mest, medan kvinnor under 20 år tjänade minst.

I överlag är kvinnor ungefär 40 % av den totala arbetsstyrkan i landet, som 2013 inkluderade 16.35 miljoner människor. Uppgifterna från NTS visade även att under 2013 startade kvinnor 434 000 nya företag, där företag inom mäklar- och fastighetssektorn stod för 24,4 %.

Källa: 1

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av