Jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhet har varit en stor fråga i Sverige i många år nu, speciellt när det gäller i arbetslivet. Allt från kvotering till sexuell trakassering diskuteras, men hur är det i Korea med ryktet som ett av de minst jämställda länderna bland OECD-länderna? Hur jämställt är det?

Anledningen till att Korea placerades så lågt på World Economic Forums Global Gender Rapport 2013 är på grund av det låga antalet arbetande kvinnor, bland annat i servicebranschen och att det sällan sitter kvinnor i högre uppsatta positioner där de kan ta beslut, till exempel som chef eller VD. Efter en trög ekonomi på det tidiga 1900-talet har landet fått en extrem tillväxt och nu är Korea ett av världens mest utvecklade länder i teknologi och ekonomi. Eftersom det har gått så snabbt har kvinnornas roll i arbetslivet inte lyckats utvecklas i samma takt som ekonomin, och det lämnar Korea med problem som lågt barnafödande och ojämnt bland könen i arbetslivet.

I tjugoårsåldern är det jämnt bland kvinnor och män som har jobb men i trettioårsåldern sjunker siffran drastiskt bland kvinnorna, ofta på grund av graviditet och alla uppgifter som följer med att uppfostra ett barn. I medelsnitt jobbar koreanerna väldigt länge jämfört med andra länder, så männen kommer ofta hem sent och har inte tid att ta hand om barn eller hem vilket lämnar uppgifterna till kvinnan, något som ofta förhindrar dem att återvända till sitt gamla jobb.

Det finns stora löneskillnader mellan könen. I Korea tjänar kvinnor i snitt 47 % av det som männen tjänar och tillsammans med Japan är det ett av de problematiska OECD-länderna när det gäller löneskillnader.

Efter att den första kvinnliga presidenten i Korea svurits in har myndigheterna fokuserat på att öka kvinnors inflytande och minska löneskillnaden. Departementet för jämställdhet och familj har släppt en strategi för att främja kvinnor som fött barn och skapa ett samhälle där de kan återvända till sina jobb. Departementet har även uppmanat andra departement att hjälpa till, och den offentliga sektorn har även satt ett mål på hur många kvinnliga chefer det ska finnas på avdelningarna, något som redan har uppfyllts på vissa ställen. En arbetsgrupp för att främja kvinnor skapades förra året med 100 medlemmar från olika delar i samhället, till exempel den privata sektorn, myndigheterna och den offentliga sektorn.

Det finns en ekonomisk plan för att öka antalet kvinnor som jobbar, och målet är att öka siffran från 53.9 % till 61.9 %. Att fler kvinnor jobbar skulle kunna innebära ett lyft för den koreanska ekonomin och det problematiska barnafödandet – det har visat sig att OECD-länder med högre antal kvinnor som jobbar har stabilare takt uppåt när det gäller barnafödande.

Med alla nya åtgärder har antalet jobbande kvinnor ökat. Bland kvinnor i trettioårsåldern har antalet jobbande ökat med 1 % och flera kvinnliga ledare har setts i media, som till exempel den första kvinnliga VDn i en koreansk bank. Det går inte att ändra allt över en natt men Korea kämpar i uppförsbacke – och de är på rätt väg.

Källor: 1, 2, 3, 4

Sara Sjögren

Kulturredaktör.

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av