Ny undersökning visar svårigheter för omvärlden att se skillnad på Nord och Sydkorea

En nyligen genomförd undersökning gjord av Samjong KPMG visar att omvärlden inte alltid har lätt att skilja Sydkorea från dess norra granne.

Cirka 6 000 personer i ett dussin länder tillfrågades om hur de ser på Sydkorea, från vilket det konstaterades att cirka 30% inte kan skilja mellan Nord- och Sydkorea när länderna uppmärksammas i nyheter, på hemsidor och i media. Vidare visade det sig att hälften av de tillfrågade inte såg Sydkorea som ett demokratiskt land, eller var osäkra på om det var ett eller inte.

Sydkorea har arbetat intensivt med kampanjer för att förändra sin internationella profil och hur folk utomlands uppfattar landet. Man avslöjade bland annat nyligen en helt ny slogan:  ”Imagine Your Korea”

BN-DW492_korea_G_20140729042026BN-DW494_korea_G_20140729042355
Undersökningen väcker en viktig fråga rörande den internationella marknadsföringen av landet, hur effektiv den är i dess nuvarande form och dess vikt i det framtida diplomatiska arbetet.

Källa: 1, 2

 

Elin Törnqvist

Chefredaktör

Elin Törnqvist är Tidskriften Hallyus chefredaktör och en av grundarna.

No Comments Yet

Kommentera

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elin Törnqvist

Tipsa oss: [email protected]

Organisationsnummer: 802490-6987

ISSN: 2001-936X

© Tidskriften Hallyu
Tidskriften Hallyu sponsras av